Vastgoedbeheer

Volledige ontzorging van A tot Z

 • Adequaat debiteurenbeheer voor maximaal rendement
 • Een vast contactpersoon


VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK

Met een ervaren team beheren en exploiteren wij een gevarieerde vastgoedportefeuille die o.a. bestaat uit kantoren, bedrijfsruimten, winkels, zorgvastgoed en woningen. De diversiteit van de vastgoedportefeuille zorgt ervoor dat wij een brede kennis hebben op zowel het technische vlak als de diversiteit van debiteuren. 

Volledige ontzorging van A tot Z

Als vastgoedeigenaar wilt u dat uw vastgoed doorlopend wordt verhuurd en dat alles vlekkeloos verloopt zonder dat het u veel energie en tijd kost. De dagelijkse zorg voor het vastgoedbeheer, zoals bijvoorbeeld het oplossen van storingen, kunt u dan ook aan ons overlaten. De redenen om het vastgoedbeheer uit te besteden zijn verschillend. Er zijn bepaalde belastingregels die het voor particuliere investeerders aantrekkelijk maken om vastgoedbeheer uit te besteden. Als u uw belegging fiscaal wilt afrekenen in box 3 bijvoorbeeld, dan dient u voor de fiscus het ondernemen in vastgoed, passief te houden. Dit kunt u bewerkstelligen door het beheer uit te besteden aan een professionele partij.

Verder kan het inzetten van een vastgoedbeheerder u veel tijd en energie besparen. Zo kunt u optimaal genieten van uw rendement. Wij hebben veel kennis en ervaring met het verhuren en vastgoedbeheer van kantoren, bedrijfshallen, winkels, zorgvastgoed en woningen. Doordat Toussaint Vastgoedmanagement onderdeel is van een volwaardige woning- en bedrijfsmakelaardij welke zorg draagt voor de verhuur, beperkt u uw leegstand tot het minimum.

Commercieel beheer

Het is de commerciële exploitatie die het uiteindelijke succes van uw belegging bepaalt. Daarom bewaken wij uw rendement. Met commercieel beheer bedoelen wij: een actief portfoliomanagement en het tijdig aan- en verkopen van uiteenlopende objecten. Uw commercieel beheer is bij ons in uitstekende handen omdat wij direct kunnen schakelen met onze collega’s van de afdelingen bedrijfsmakelaardij, woningmakelaardij en taxaties. Wij opereren onder één dak en dat biedt talloze voordelen voor u.

Bij commercieel beheer ontzorgen wij u onder andere met:

 • Het screenen van potentiële huurders
 • Het opstellen van huurovereenkomsten
 • Het begeleiden van huurherzieningen
 • De snelle verhuring bij opzegging
 • Het houden van bezichtigingen
 • Het (her)onderhandelen van huurovereenkomsten

 

Technisch vastgoedbeheer

Technisch vastgoedbeheer is essentieel bij de verhuur van uw beleggingspand. Reparatieaanvragen van huurders en de afhandeling daarvan, is iets waar veel vastgoedeigenaren tegenop zien. Aan de andere kant wilt u wel dat iemand uw huurders onmiddellijk helpt als er een reparatie nodig is.

Bij technisch vastgoedbeheer ontzorgen wij u onder andere met:

 • Het verzorgen van een inspectierapport bij mutatie
 • De waarborgsom/bankgarantie verrekenen met het benodigde onderhoud
 • Het verrichten van technische inspecties op locatie
 • Het preventief controleren van het gehuurde
 • Het doorlopen van de klachtenprocedure met huurder
 • Het uitbrengen en adviseren over offertes bij benodigd onderhoud
 • Het verstrekken van de opdracht en controle houden op de uitvoering van het onderhoud
 • Het controleren van de inkomende onderhoudsfacturen
 • Het afsluiten van onderhoudscontracten
 • De technische storingen verhelpen

 

 

Financieel / administratief vastgoedbeheer

Bij het financieel en administratief vastgoedbeheer kunnen wij voor u de huurpenningen incasseren en de controle hierop doen. Als een huurder niet tijdig betaalt, versturen wij aanmaningen. Bij langdurige huurachterstand zullen wij een deurwaarder inschakelen.
Het verzorgen van de borgafhandeling, huurverhogingen en het verrekenen van de servicekosten kunt u desgewenst ook uitbesteden.

Bij financieel / administratief vastgoedbeheer ontzorgen wij u onder andere met:

 • Het verzenden van huurfacturen aan huurders (inclusief en exclusief btw)
 • Het incasseren van de huurpenningen en de bijbehorende financiële afhandeling
 • Het verzorgen van een periodieke administratieve huurafrekening aan u als eigenaar
 • Het bewaken van de periodieke betalingen en eventuele huurachterstanden
 • Het verzorgen van de aanmaningen en een volledig incassotraject bewandelen, tot en met de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder
 • Het doorvoeren van huurverhogingen en de huurders hiervan op de hoogte brengen
 • Het verzorgen van een overzicht van de voorschotten van diensten en service aangelegenheden
 • Het doorbelasten van gemeentelijke belastingen en heffingen aan de huurder
 • De bezwaren maken tegen WOZ-aanslagen