Een bedrijfspand taxeren

 • Taxatie met of zonder validatie
 • Taxatie of waardebepaling
 • Vakkundig en onafhankelijk


VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK

Bij een taxatie is het van belang dat u het juiste inzicht krijgt in de waarde van het onroerend goed. Onze taxaties zijn onderbouwd, gedocumenteerd en van gedegen kwaliteit. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van het waarderen van kantoren, winkels, bedrijfsruimten, bouwgrond en beleggingen bent u zeker van een gedegen waardeoordeel.

Taxeren van bedrijfsonroerend goed is een specialisme. Hierdoor is niet iedere taxateur bevoegd om een taxatierapport uit te brengen voor bedrijfsonroerend goed. Er worden vanuit brancheverenigingen en kwaliteitslabels als NRVT strenge eisen gesteld aan dit soort taxatierapporten. Toussaint Makelaardij voldoet aan al deze eisen en is hiervoor volledig gecertificeerd.

Bij het waarderen van bedrijfsonroerend goed kijken we daarom naar een groot aantal factoren zoals locatie, bereikbaarheid, marktomstandigheden, gebruiksmogelijkheden en milieufactoren.

Wij zijn in te schakelen om een taxatierapport op te stellen voor onder meer:

 • Aankoop
 • Verkoop
 • Fiscale overdracht (van privé naar zakelijk)
 • Fiscale overdracht (van zakelijk naar privé)
 • Aanvraag bedrijfskrediet
 • Vaststellen herbouwwaarde/opstalverzekering
 • Onteigening
 • Familiaire overdracht
 • Verkrijging managementinformatie
 • Financieringsbeslissing
 • Beoordeling WOZ-waarde


Naast eenmalige taxaties kunt u ook bij ons terecht voor een volledige analyse van de vastgoedportefeuille, risico-inventarisatie en advies om uw vastgoedportefeuille te optimaliseren. Wij werken voor diverse beleggingsinstellingen en u kunt er van op aan dat u van ons een gedegen advies krijgt.